Klachtenregeling

A moment for balance is aangesloten bij GAT Geschillen. Bekijk hier het document behorende bij de klachtregeling.